Nieuw bewijs voor een belastingdienst met de Oranjes

Uit documenten blijkt dat er wel degelijk een deal is geweest

Opnieuw controverse rondom de Oranjes: er is volgens RTL Nieuws toch bewijs dat er sprake is van een geheime deal met de belastingdienst.

Premier Rutte stelde onlangs dat er geen bewijs was dat er ooit zo’n deal is geweest, maar uit een aantal documenten afkomstig uit het Nationaal Archief blijkt volgens RTL van wel. Uit de documenten blijkt dat de toenmalige premier en minister van Financiën op 28 april 1970 een akkoord sloten: 150.000 gulden extra voor het staatshoofd. Dit omdat de Oranjes later geen aanspraak meer konden maken op andere compensaties vanwege “aanpassingen in de belastingsfeer”. Het Koninklijk Huis zal zelf hebben aangedrongen op deze compensatie. Uit een notitie bleek daarnaast dat de toelage was verwerkt onder een kop ‘incidentele kosten’ en niet onder ‘inkomen’. De premier wil wel een nader onderzoek laten doen naar de toelage van het Koninklijk huis, hij wil precies weten waar het bedrag uit 1970 op is gebaseerd. Morgen gaat de Kamer in debat over de documenten.

Bron: AD