Ziek van de menstruatie; ‘Vrouwen moeten 1 of 2 dagen betaald verlof krijgen’

Menstruatieverlof, hebben vrouwen daar recht op?

Ziek zijn van de menstruatie komt bij veel vrouwen voor; hoofdpijn, buikpijn, krampen en humeurschommelingen. ‘Vrouwen die hier last van hebben zouden recht moeten hebben op één of twee dagen betaald verlof,’ aldus Anke Verhagen.

Anke Verhagen startte met haar vriend Peter de Vroed een petitie om het menstruatieverlof verplicht in te voeren in Nederland: “Sommige vrouwen hebben zodanig last van hun menstruatie dat ze zich niet goed op hun werk kunnen concentreren. Een paar rustdagen per maand zou ze dan de kans geven zich weer op te laden, waarna ze weer goed in de maatschappij kunnen terugkeren,” aldus Anke. Niet een vreemd toekomstbeeld; in Italië wordt deze week over een soortgelijk wetsvoorstel gedebatteerd. Volgens arbeidsrechtadvocaat Maarten van Gelderen is dit echter helemaal niet nodig, daar in Nederland het recht op verlof als je niet in staat bent om te werken al bestaat: “Heeft een vrouw dus zoveel last van haar menstruatie dat ze niet kan werken, dan wordt ze al gedekt door het ziekteverlof,” vertelt Van Gelderen aan Editie NL. Bovendien kan de regeling volgens hem een averechts effect hebben, daar het risico bestaat dat bedrijven meer mannen aannemen in plaats van vrouwen.

Bron: Editie NL