VVD wil strengere eisen aan inburgeringcursus: ‘Eerst een baan, dan pas slagen’

‘Nederlanderschap moet worden verdiend’

De VVD scherpt de eisen die gesteld worden aan nieuwkomers in Nederland nog meer aan. Zo vindt de partij dat mensen beter Nederlands moeten kunnen en een baan moeten hebben voordat ze mogen slagen voor het inburgeringsexamen.

Dit blijkt uit de VVD integratie-agenda die vandaag gepresenteerd werd. Kamerlid Malik Azmani vindt dat het Nederlanderschap moet ‘worden verdiend’. Volgens hem en zijn partijleden moet daarom het inburgeringsexamen veel strenger worden. Hier wordt in het buitenland al mee gestart: wie naar Nederland wil komen moet in het buitenland al een basisexamen inburgering afleggen. Wie hier geen zin in heeft en geen moeite doet om in te burgeren moet daar volgens de VVD voor gestraft worden; die personen kunnen hun verblijfsvergunning verliezen, geen Nederlanderschap of geen uitkering krijgen. Deze strengere regels gelden overigens niet voor mensen die hier asiel aanvragen. Zij moeten in het asielzoekerscentrum echter wel direct kennismaken met Nederlandse kernwaarden.

Bron: RTL Nieuws