Opnieuw miljardenbezuiniging zorg: 800 miljoen meer dan in verkiezingsprogramma’s

De bezuinigingen in de zorg vallen hoger uit dan verwacht

Na het bekendmaken van de plannen in het regeerakkoord van kabinet Rutte III maken veel zorginstellingen zich grote zorgen. De bezuinigingen in de zorg vallen een stuk hoger uit dan dat in de verkiezingsprogramma’s stond: er wordt in 2021 bijna 2 miljard bezuinigd. Dit is ruim 800 miljoen meer dan wat de coalitiepartijen in hun programma’s hadden staan. 

Het Centraal Planbureau acht zo’n grote bezuiniging zelfs ‘onhaalbaar’ en waarschuwt voor slechtere zorg.

Onrust en verwarring
De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen laat aan het AD weten dat dit besluit ‘onrust en verwarring’ creëert: “Wat wordt er van ons verwacht? Geen idee. Maar we zijn bang dat deze ingreep ten koste van de kwaliteit of toegankelijkheid van de zorg gaat.” Ziekenhuizen, verpleegkundigen en huisartsen vrezen vooral voor financiële problemen en een nijpend tekort aan personeel.

Ambitieus maar terecht
Volgens de coalitiepartijen zijn de nieuwe bezuinigingen in de zorg ‘ambitieus’, maar terecht. Het aantal behandelingen en de medicijnkosten zullen de komende jaren doorstijgen, zo is de verwachting. “Als we niets doen, dan gaat de zorgpremie door het dak” zegt CDA’er Mona Keijzer. “Het is in ons aller belang dat de stijging wordt gedempt tot aanvaardbare proporties. We willen met de sector gaan kijken hoe dat het beste kan.”

Bron: AD | Beeld ter illustratie