Nieuw kabinet staat embryoselectie op geslacht kind toe bij risico erfelijke ziektes

Het nieuwe kabinet staat selectie geslacht toe

Op dinsdag 10 oktober was het na 209 dagen zover: Rutte III is een feit. Het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ werd gepresenteerd door fractieleiders van VVD, D66, CDA en ChristenUnie. Een van de punten die opvielen was dat het nieuwe kabinet embryoselectie op geslacht zal toestaan. 

Ouders die het risico lopen een zeer zware erfelijke ziekte door te geven aan hun kinderen krijgen de mogelijkheid te kiezen of ze een jongetje of een meisje willen.

Erfelijke ziektes
De mogelijkheid wordt alleen geboden als het risico op het doorgeven van erfelijke ziektes aan het nageslacht zeer groot is. Bepaalde ziektes (zoals borstkanker of prostaatkanker) worden vrijwel alleen aan jongens of meisjes doorgegeven. Met embryoselectie kan dit worden voorkomen en hoewel deze techniek al langer bestaat wordt deze nu door het kabinet daadwerkelijk toegestaan.

Wet Voltooid Leven
De discussie over de Wet Voltooid Leven wordt voortgezet. Het debat hierover bestaat vooral tussen de ChristenUnie, die groot tegenstander is, en D66, voor wie zo’n wet juist het paradepaardje van de verkiezingscampagne was. De oplossing: er komt een wetenschappelijk onderzoek naar de groep mensen die eventueel gebruik zou maken van een dergelijke ‘voltooid leven-wet’. Nu is nog onbekend om hoeveel mensen het zou gaan.

Bron: NRC | Beeld ter illustratie