Morgen eerste officiële herfststorm; overlast door zware tot zeer zware windstoten

Vooral de waddeneilanden krijgen te maken met zware windstoten

Nederland krijgt morgen te maken met de eerste officiële herfststorm van 2017 met windsnelheden die kunnen oplopen tot windkracht tien. In de ochtend en in de middag is er tevens kans op een westerstorm. In de kustprovincies is er kans op zware windstoten. 

De zware storm neemt in de loop van de middag af.

Zware windstoten
De zware windstoten en storm kunnen leiden tot veel overlast. Zo kan het verkeer dat in de ochtendspits rijdt last krijgen van de storm die begint aan de westkust. In de loop van de ochtend breidt de storm zich uit naar de noordwestkust en naar het Waddengebied. De storm kan gepaard gaan met buien. Het verkeer wordt gewaarschuwd voor eventuele ontwortelde bomen en afgewaaide takken.

Waddeneilanden
Vooral de waddeneilanden moeten oppassen voor de zware storm; de windsnelheden kunnen daar oplopen tot windkracht tien. Daarbij zijn zware tot zeer zware windstoten mogelijk tot 120 km/uur. Vanwege deze zware windstoten is code geel van kracht. Gedurende de middag zal de wind geleidelijk in kracht afnemen. Ook wordt het in de middag steeds droger. Het wordt zo’n zestien á zeventien graden.

November 2016
In november 2016 raasde er ook al een herfststorm met windkracht negen tot tien door het land. De storm liet toen een spoor van vernieling na; omwaaiende terrasschermen zorgden in Arnhem voor vijf gewonden, dierentuinen moesten tijdelijk hun deuren sluiten, bomen en stoplichten waaiden om en dakpannen waaiden van het dak af.

Bron: Buienradadar | Beeld: archief