Hoogleraren: “Dyslexie komt door slecht onderwijs, er wordt gewoon te weinig rijtjes gestampt”

Dyslexie is volgens hoogleraren een gebrek aan goed onderwijs

Steeds meer kinderen hebben moeite met lezen en schrijven en krijgen het stempel dyslexie. Maar volgens Anna Bosman, hoogleraar aan de Radboud Universiteit, is er met het gros van die kinderen niks aan de hand.

“Ze moeten gewoon weer stampen”, aldus Bosman. Zij onderzoekt het fenomeen dyslexie al vanaf 2007 en kan maar tot één conclusie komen: dyslexie is het gevolg van slecht onderwijs. ,,Kinderen moeten de spellingregels goed in hun hoofd hebben. Bijvoorbeeld dat een g-klank voor een ‘t’ vrijwel altijd een ‘ch’ is en geen ‘g’.” Er wordt volgens Bosman gewoon te weinig geoefend, zo stelt zij dat er “elke dag een dictee” zou moeten worden afgenomen. Voor dyscalculie (rekenblindheid) geldt hetzelfde. Het ontbreekt de kinderen aan basisvaardigheden die makkelijk aan te leren zijn. Op sommige middelbare scholen staat 30 procent van de leerlingen te boek als dyslectisch. Als kinderen moeite met lezen of rekenen hebben, zegt Bosman, wordt de oorzaak bijna altijd bij het kind gezocht. We vergeten te checken of er wel goed onderwijs is gegeven.”  Uit haar studies blijkt dat met wetenschappelijk onderbouwde methodes kinderen met sprongen vooruitgaan. ,,Ik vraag me zelfs af of dyslexie wel bestaat.”

Bron: AD