Directeur NS stunt op de wieken van een molen voor promoten windenergie

Directeur NS hangt in de wieken van een molen

De president-directeur van de Nederlandse Spoorwegen, Roger van Boxtel, heeft ter promotie van windenergie een rondje meegedraaid op de wieken van een molen in Hazerswoude-Rijndijk.

Met deze actie wilde de directeur van de Nederlandse Spoorwegen demonstreren hoe krachtig windenergie eigenlijk is. Hij doet dit in het kader van de plannen van de NS; alle treinen zullen vanaf 1 januari 2017 voor 100% op windstroom rijden. De 62-jarige Roger werd in een tuigje aan de molenwiek vastgemaakt om een rondje met de wieken mee te draaien. De directeur van de stichting die de molen beheert noemt de actie van van Boxtel ‘leuk, maar wel een uitzondering’.