Ouders sporen school aan om hun kind een hoger eindadvies te geven

Bijna de helft van de basisscholen voelt zich onder druk gezet door ouders

Ouders willen altijd het beste voor hun kind, maar sommige ouders kunnen daar wat ver in gaan. Ouders zouden basisscholen pushen om hun kind een hoger eindadvies te geven. Dit blijkt uit een evaluatie van de Wet Eindtoetsing PO van het ministerie van Onderwijs.

44 procent van de basisscholen voelt zich onder druk gezet door ouders na de uitslag van de eindtoets. Ouders willen in dit geval vaak dat hun kind een hoger advies krijgt zodat zij naar een hogere vervolgopleiding gaan.

Opdringerige ouders
Wanneer uit de resultaten van de eindtoets blijkt dat een leerling het goed gedaan heeft, vraagt 33 procent van de ouders de school om een hoger eindadvies. Ouders die zelf gemiddeld of hoogopgeleid zijn, kloppen nog vaker aan bij de school. In dit geval gaat het om 50 procent van de ouders.

Na de meivakantie kunnen leraren zich weer klaarmaken voor dit soort gesprekken, op dit moment zijn de resultaten van de eindtoets vaak binnen. 60 procent van de ouders wiens kind hoger scoorde dan verwacht, heeft een gesprek met de school.

Verplichte eindtoets
Voorheen was een eindtoets niet verplicht voor leerlingen van groep 8, maar sinds drie jaar zijn scholen verplicht deze toets bij hun leerlingen af te nemen. Scholen geven hun leerlingen van tevoren een passend schooladvies en met deze eindtoets wordt gecontroleerd of het advies volstaat. Als kinderen hoger scoren dan in het schooladvies staat, moeten scholen het advies heroverwegen.

Uit de evolutie van de Wet Eindtoetsing PO blijkt dat 70 procent van de ouders denkt dat de school het advies moet bijstellen wanneer hun kind hoger scoort op de toets. Dit is echter niet het geval. De school moet enkel nog eens goed afwegen of het eerder gegeven advies nog altijd passend is.

Bron: Algemeen DagbladBeeld ter illustratie