Nederlandse brandweer gebruikt giftig blusschuim

blusschuim

Dit blusschuim brengt risico’s mee voor zowel de brandweerlieden als het milieu

Het blusschuim dat de Nederlandse brandweer gebruikt bevat de giftige stof C8. Volgens experts is deze stof schadelijk voor de brandweerlieden en voor het milieu. Momenteel word internationaal naar een alternatief gezocht.

Uit onderzoek van het Algemeen Dagblad is naar voren gekomen dat de meeste brandweerkorpsen in ons land al jarenlang ‘fluorhoudend’ blusschuim gebruiken. Deze schuim bevat de giftige stof C8 die ook wel PFOA wordt genoemd. Volgens het Rijksinstituut voor Gezondheid en Milieu wordt de stof nauwelijks afgebroken in het milieu en heeft het mogelijk kankerverwekkende eigenschappen.

Verboden
Binnenkort zal het gebruik van deze giftige stof verboden worden in Europa. Marcel Verspreek van Brandweer Nederland bevestigt dat ze inderdaad gebruik maken van de stof, maar in beperkte mate. Zo verklaart hij dat bepaalde branden alleen te blussen zijn met dit blusschuim. Te denken valt aan industriële branden.

Bron: Algemeen Dagblad. Beeld: Pixabay