Verschrikkelijk: de Nederlandse merel dreigt massaal te sterven aan dodelijk virus!

merel

Wordt de merel met uitsterven bedreigd?

De merels in Zuidoost Nederland zijn het slachtoffer geworden van een massale uitbraak van het Usutu-virus. Het Usutu-virus wordt ook wel de ‘merelziekte’ genoemd en is niet schadelijk voor mensen.

De ziekte is echter zeer dodelijk voor merels. De vogelbescherming laat weten dat sinds een paar weken enorm veel meldingen uit Brabant, Gelderland en Limburg binnenkomen van mensen die dode merels in de tuin vinden. Het mooie weer is de dader van deze uitbraak: het virus wordt namelijk overgedragen door muggen, die goed gedijen bij de mooie nazomer die we achter de rug hebben. Voor de vogels die besmet zijn is er geen enkele hoop; deze zijn ten dode opgeschreven. Door het virus wordt de merel erg zwak, beginnen zijn veren te verwilderen en heeft hij moeite met vliegen. Drie tot vier dagen naar de besmetting komt de merel te overlijden. Helaas kunnen we niks voor de merels doen. Wel roept de vogelbescherming iedereen op om dode merels te melden bij het Dutch Wildlife Health Center. Op deze manier kan de omvang van de Ubutu-uitbraak kan worden vastgesteld.

Wij hopen dat de merels snel immuun worden voor deze ziekte, een merelloos Nederland zou toch verschrikkelijk zijn!