Situatie in asielzoekercentra is onhoudbaar: “Kansloze asielzoekers maken opvang onveilig”

asielzoekerscentra

Asielzoekerscentra zijn onveilige plekken voor het personeel geworden

Veel personeel in asielzoekerscentra voelt zich onveilig op het werk, door asociaal en crimineel gedrag van asielzoekers afkomstig uit Noord-Afrikaanse landen.

Vooral bewoners uit Marokko en Algerije hebben niet tot nauwelijks een kans op een verblijfsstatus, maar ze zijn wel met honderden tegelijk naar Nederland gekomen. Personeelsleden zeggen in een ingezonden brief aan het AD dat de situatie in de opvangcentra ‘onhoudbaar’ is geworden. Er wordt in de brief gepleit voor een aparte opvang voor mensen met een ‘sterk versoberd regime’, om erger te voorkomen zijn ‘onmiddellijke maatregelen noodzakelijk’. Volgens een medewerker zijn de meeste van de Noord-Afrikaanse asielzoekers “gewoon criminelen, ze jatten alles wat los en vast zit. Ze zien er tiptop uit, hebben de duurste spullen. Met name vrouwelijke collega’s voelen zich niet veilig bij deze groep.”De burgemeester van Groningen trok twee weken geleden al aan de bel vanwege het hoge aantal zakkenrollende Marokkaanse asielzoekers in het centrum. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers zegt de brief zeer serieus te nemen.

Bron: Telegraaf