Prinsjesdag is weer voorbij, wat betekent het nou voor ONS? De belangrijkste punten op een rij!

prinsjesdag

Prinsjesdag, we hebben hem weer achter de rug! Maar wat betekent het nu concreet?

Prinsjesdag, de derde dinsdag van september waarop traditioneel de miljoenennota wordt gepresenteerd door ons staatshoofd Koning Willem Alexander tijdens de troonrede.

In deze troonrede staat wat het regeringsbeleid gaat worden in het komende jaar. Met veel oog voor traditie wordt de rede uitgesproken en de nota gepresenteerd. Vervolgens gaan we over op de orde van de dag en zijn de meeste mensen de derde dinsdag van september alweer snel vergeten. Maar het is wel degelijk van grote invloed op het leven van elk Nederlands burger! De vraag is nu dan ook; wat gaat er veranderen? Hieronder daarom de speerpunten overzichtelijk op een rij:

  • De economische crisis is voorbij: de regering en de koning stellen dat de koopkracht is toegenomen en dat blijft doen. De werkloosheid gaat de andere kant op en neemt zienderogen af.
  • Asielzoekers krijgen een kans: iedereen krijgt een kans om te integreren, maar er moet wel respect zijn voor Nederlandse normen en waarden. Dat betekent: vrouwen en mannen zijn gelijk, we discrimineren niet. Men dient de taal te leren en een actieve bijdrage aan de samenleving te leveren.
  • Zwangeren krijgen toegang tot de NIP-test: deze test stelt vast of een ongeboren kind aangeboren ziektes heeft, waaronder het syndroom van Down. De test wordt gedeeltelijk vergoed.
  • Ouderen krijgen het beter: er wordt dit jaar 1,1 miljard uitgetrokken om de koopkracht van ouderen te laten stijgen. Hierdoor gaat 78% van de ouderen er fiks op vooruit!

Klinkt allemaal erg positief, wij zijn benieuwd wat het komend jaar ons gaat brengen!