Ouders van tegenwoordig zijn te voorzichtig; ‘Laat kinderen meer risico’s nemen’

‘Ouders maken kinderen bang en onzeker’

‘Ouders van tegenwoordig zijn te voorzichtig als het op hun kinderen aankomt,’ dit meldt VeiligheidNL. De organisatie is dan ook van mening dat ouders hun kinderen vaker risicovol moeten laten spelen. Om dit te bewerkstelligen is vandaag de campagne ‘Met een beetje risico komen ze er wel’ gestart.

Volgens VeiligheidNL heeft risicovol spelen een positieve invloed op zowel de fysieke- als de mentale gezondheid van kinderen. Door risicovol te spelen leren kinderen risico’s in te schatten, zelfredzaamheid te ontwikkelen en zelfvertrouwen op te bouwen. Door de beschermende houding van ouders en de maatschappij, blijft dit risicovol spelen uit en worden onze kinderen bang en onzeker. Uit onderzoek blijkt dat ouders het nut van risicovol spelen wel inzien, maar dat ze huiverig zijn voor verwondingen. VeiligheidNL: “Het verschil zit hem in risico en gevaar; als ouders moet je je kind beschermen tegen gevaren, niet de risico’s wegnemen.”

Bron: VeiligheidNL | Bron foto: Parenting with Understanding