De eeuwige discussie van 4 mei: wie we wel en niet herdenken

“Wie alles wil herdenken, herdenkt uiteindelijk niets”

Op dit moment is er een discussie gaande of de herdenking op 4 mei anders ingestoken moet worden. Initiatiefnemer Rikke Voorberg wil dat er ook een herdenking komt voor omgekomen vluchtelingen.

‘Alles wordt op een hoop gegooid’
‘Tijdens de Nationale Herdenking herdenken we de Nederlandse slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog, oorlogssituaties en vredesmissies nadien’, zo stelt het Nationaal Commité 4 en 5 mei. Toch is niet iedereen het eens met het feit dat alleen de Nederlandse slachtoffers herdacht worden. Rikko Voorberg vindt dat er ook ruimte moet zijn voor een andersoortige herdenking. Hij wil graag met een groep op het Rembrandtplein in Amsterdam samenkomen om alle omgekomen vluchtelingen te herdenken.

Het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) vindt dit een slecht plan. “Het almaar verbreden van de Nationale Dodenherdenking leidt ertoe dat allerlei leed op een grote hoop wordt gegooid. Uiteindelijk is het dan voor niemand meer duidelijk waar het op 4 mei eigenlijk om gaat. Wie alles wil herdenken, herdenkt uiteindelijk niets.” Het CIDI wil burgermeester Van der Laan vragen om de alternatieve herdenking te verbieden.

Andere dagen voor de vluchtelingen
Initiatiefnemer Voorberg is in gesprek geweest met het centrum, maar wil de herdenking niet op een andere dag organiseren. Op 4 mei herdenken we dat we onze vrijheid niet gratis hebben gekregen. Ik vind dat we daarbij ook moeten beseffen dat er nog steeds mensen slachtoffer worden van onze vrijheid, bedoeld of onbedoeld”, verklaart hij zijn besluit.

Het Nationaal Comité 4 en 5 mei is het eens met het CIDI. Het Nationaal Comité 4 en 5 mei vindt dat er andere dagen in het jaar zijn waarin aandacht wordt gevraagd voor dit “belangrijke internationale probleem”, zoals de Dag van de Rechten van de Mens en Internationale Dag van de Vluchteling.

Bron: NOS, Nationaal Comité 4 en 5 mei | Beeld: videostill nationale herdenking