FrieslandCampina steunt melkveehouders in de problemen! Wat een prachtig initiatief!

melk

Er is weer hoop voor de melkveehouders!

De melkveehouders in Nederland hebben het de laatste tijd niet makkelijk; door de stijgende kostprijs van melk en de lage verkoopprijs van een liter melk lijden bijna alle melkveehouders verlies. De kans is dan ook groot dat veel melkveehouderijen hun deuren zullen moeten sluiten.

Maar niet als het aan FrieslandCampina ligt! Het bedrijf gaat vanaf 1 oktober namelijk 10 cent aan melkveehouders betalen voor iedere liter melk die ze niet produceren. Hiermee wil het bedrijf bijdragen aan de vermindering van de melkproductie; een overschot aan melk leidt namelijk tot een lage verkoopprijs en een hoge uitstoot van fosfaat in koeienmest. De regeling duurt zes maanden. De maatregel komt boven op de premie die de Europese Unie geeft: 14 cent per liter niet geproduceerde melk. Alle leden van de zuivelcoöperatie FrieslandCampina kunnen zich melden om mee te doen aan de actie.