Energierekeningen 50 euro omhoog door belastingtrucje van gemeenten

rekening

Energienota’s flink omhoog

Alle huishoudens in Nederland gaan binnenkort een stuk meer betalen voor de vaste lasten gas en licht. De reden hiervoor is de precariobelasting die door gemeenten geheven wordt op kabels en leidingen onder de grond.

Netbeheerders als Stedin, Alliander en Enexis willen de tarieven die zij rekenen aan Nederlandse consumenten verhogen. De netbeheerders willen een verhoging van 15 euro per huishouden per jaar; een verhoging die zij ook hebben voorgesteld aan Autoriteit Consument en Markt (ACM). De oorzaak ligt bij de precariobelasting, de lokale belasting op kabels en leidingen. Deze is door veel gemeenten de afgelopen jaren stilletjes ingevoerd om zo de inkomsten te vergroten. In veel gemeenten wordt hiermee gemiddeld 2 miljoen euro opgebracht. Mocht het ACM akkoord gaan met de verhoging, dan komt dit nog eens bovenop de stijging van de energietarieven. De stijging van de energietarieven wordt geschat op 20 euro op jaarbasis. Ook wordt de heffing Opslag Duurzame Energie verhoogd met 13,11 euro. Alles bij elkaar komt dit op een energierekening die 50 euro duurder is dan het jaar daarvoor.