“Eigen risico mag geen belemmering voor zorg zijn”: Tweede Kamer in hevige discussie!

Er wordt momenteel heftig gediscussieerd over het nut van het eigen risico!

Het eigen risico is momenteel het onderwerp van serieuze discussie in de Tweede Kamer. In de aanloop naar de presentatie van de miljoenennota vandaag vindt staatssecretaris Martin van Rijn van volksgezondheid dat er serieus moet worden gekeken naar het eigen risico in de zorg.

Van Rijn zegt dat het eigen risico nooit een belemmering mag zijn voor mensen die zorg hard nodig hebben. De SP, Groenlinks en PVV willen eigen risico helemaal afschaffen en Emile Roemer komt deze week nog met een voorstel om het aankomend jaar fors te gaan verlagen. Ook PvdA en het CDA vinden dit het overwegen waard. Minister Edith Schippers van de VVD vindt daarentegen dat het eigen risico goed te verantwoorden is, zij zegt dat de partijen geen reëel beeld scheppen van wat afschaffing betekent. Als het eigen risico wordt afgeschaft wordt dit volgens haar direct merkbaar in een verhoging van de premie van minstens 284 euro per jaar. Afschaffing zal de staat 3,9 miljard gaan kosten. Wat vind jij? Afschaffen die hap of het heeft wel degelijk nut?