Bezitter van kinderporno krijgt pittig thuisbezoek van politie: ,,We hebben je in de gaten, stop hiermee.”

Bezitters van kinderporno kunnen een pittig huisbezoek van recherche verwachten

Mensen die kinderporno op hun computer hebben gedownload kunnen een pittige waarschuwingsbrief van justitie en een bezoek van de zedenrecherche verwachten: ,,We hebben je in de gaten, stop hiermee.” Rechercheur Edwin Dieperink heeft in de afgelopen jaren talloze waarschuwingsbrieven bezorgd bij mensen in Nederland die kinderporno op hun computer hadden staan.

 De impact van zo’n bezoek is groot, zo vertelt hij: ,,We halen ze hiermee uit de anonimiteit en laten zien dat we ze in de gaten hebben.” Jaarlijks behandelt de politie honderden zaken van mensen die in het bezit zijn van kinderporno. Dit zijn er teveel om allemaal afzonderlijk te berechten, daarom wordt er sinds 2015 bij lichtere gevallen gekozen voor zogenaamde ‘alternatieve afdoening’. In deze gevallen gaan er twee rechercheurs op huisbezoek, bezorgen een door de officier van justitie ondertekende waarschuwingsbrief en bespreken deze aan de keukentafel. Het gaat bij deze ‘lichte gevallen’ om personen die zelf geen kinderporno gemaakt hebben en relatief weinig materiaal in hun bezit hebben. Bovendien gaat het om oude beelden die al bekend zijn bij justitie. Deze brieven worden niet zomaar bezorgd, door het nagaan van het ip-adres van de downloader kan de politie met 100% zekerheid zeggen dat ze de juiste persoon bezoeken. Volgens justitie een uitstekende methode, maar zedenadvocaten en privacy-deskundigen zetten er hun vraagtekens bij: ,,De politie neemt doelbewust het risico dat iemand zeer ernstig wordt beschadigd. Misschien heeft iemand anders via het ip-adres kinderporno gedownload. Dan wordt een onschuldig persoon door het politiebezoek en de ernstige beschuldiging voor het leven gebrandmerkt.”

Bron: AD