‘Aan elkaar schrijven is achterhaald’: leer kinderen meteen om in blokletters te schrijven

Heeft het nog zin om kinderen aan elkaar te leren schrijven? 

Bijna iedereen heeft op de basisschool geleerd om aan elkaar te schrijven. Echter zijn er maar weinig mensen die dit na de basisschool doorzetten, de meesten verruilen het schrijven van de basisschool voor blokletters. Dus waarom leren we kinderen nog altijd om aan elkaar te schrijven?

Slechts 20 procent van de volwassenen schrijft alle letters van een woord aan elkaar, dit blijkt uit onderzoek van Uitgeverij Zwijsen. Meer dan de helft van de respondenten zegt een combinatie van vaste en losse letters te gebruiken. Een kwart van de volwassenen schrijft alle letters los.

Aan elkaar schrijven is achterhaald
Nog altijd leert het overgrote deel van de kinderen op school nog aan elkaar schrijven. Volgens basisschooldirecteur Henk Schweitzer, specialist op het gebied van motoriek en schrijven, is aan elkaar schrijven achterhaald. Het zou de kinderen eerder frustreren dan stimuleren.

Voordelen blokletters
Volgens de basisschooldirecteur heeft het blokschrift veel voordelen. Het zou duidelijker leesbaar zijn en kinderen met een mindere motoriek leren het makkelijker aan. Er wordt nog weleens beweerd dat het blokschrift ten koste gaat van de snelheid, maar dat is volgens Schweitzer niet waar.  Volgens Schweitzer is het aan elkaar leren schrijven enkel een traditie. Vroeger werd het aangeleerd in de tijd dat mensen met een kroontjespen schreven. Het scheen toen makkelijker te zijn.

Minder schrijven
We leven in een digitaal tijdperk waardoor kinderen minder schrijven, hierdoor verslechtert de kwaliteit van het handschrift. Uit een Oostenrijks en Duits onderzoek is gebleken dat 33 procent van de basisschoolkinderen moeite heeft met de schrijfmotoriek. Kinderen ontwikkelen steeds minder fijne motoriek, met name schrijfmotoriek.


Bron: RTL NieuwsBeeld: Pixabay.